Comerç Exterior

Tecnologies de la Informació

Organització Empresarial

Recursos Humans

Jurídica Mercantil

Comptable Financera

 

 

 

Sant Magí, 2, 1r 5a

08700 Igualada

Telef: 938048070

Fax: 938048071