COMERÇ EXTERIOR   ·   TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ   ·   ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL   ·   RECURSOS HUMANS    ·     JURÍDICA MERCANTIL   ·   COMPTABLE FINANCERA   ·

 

 

 

Sant Magí, 2, 1r 5a

08700 Igualada

Tel.: 938048070

Fax: 938048071